Pravilnik o zasebnosti

 

V nadaljevanju se nahajajo vse pomembne informacije glede obdelave osebnih podatkov, s katerimi razpolaga Autoanalitica, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o., Litostrojska 44 A, 1000 Ljubljana, matična številka: 7239297000, davčna številka: SI61475327 (v nadaljevanju: »Autoanalitica«). Autoanalitica obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in s to politiko o zasebnosti. Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

Autoanalitica lahko obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja in osebne podatke oseb, ki so dale soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Podatki, ki jih Autoanalitica pridobi neposredno od uporabnika, so urejeni v zavihku Piškotki na spletne strani www.autoanalitica.si (v nadaljevanju: »spletna stran«).

Uporabnik je dolžan ob prvem prihodu na spletno stran seznaniti se s to politiko zasebnosti. Šteje se, da uporabnik z registracijo na spletni strani ali posredovanjem podatkov Autoanalitici uporabnik soglaša s to politiko o zasebnosti in obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebne podatke, ki jih Autoanalitici posreduje uporabnik ali pa jih Autoanalitica pridobi s piškotki, Autoanalitica obdeluje le za opravljanje storitev, ki jih ponuja, torej za izvedbo storitve izdelave ocene vozila na podlagi predhodno opravljenega pregleda. Osebne podatke bo Autoanalitica uporabila za komunikacijo z uporabnikom, organizacijo pregleda vozila (posredovanje podatkov glede lokacije, termina pregleda in plačila storitve) in uspešno opravo celotne storitve (posredovanje računa in končne ocene ter poročila) kot tudi za nadaljnje obveščanje o storitvah Autoanalitice, torej izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali 5 let od posredovanja.

Za potrebe poslovanja Autoanalitica, med drugim, zbira naslednje podatke uporabnika:

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, Autoanalitica ne odgovarja. 

Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da se njegovi osebni podatki prenehajo obdelovati in izbrišejo na podlagi pisnega obvestila, posredovanega na naslov: info@autoanalitica.si. Prav tako ima uporabnik pravico zahtevati seznanitev, vpogled, prepis, kopiranje, popravek, dopolnitev in blokiranje osebnih lastnih osebnih podatkov s pisno zahtevo na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Autoanalitica bo posredovala uporabnikove osebne podatke zaradi opravljanja storitev svojim poslovnim partnerjem (pregledovalcem vozil), ki so seznanjeni z določbami tega pravilnika o zasebnosti in veljavno zakonodajo, ter če to od nje zahteva veljavna zakonodaja ali pristojni državni ali upravni organ.

Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov soglaša tudi s tem, da Autoanalitica osebne podatke uporabnika uporabi za namene neposrednega trženja.

Autoanalitica si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja te politike zasebnosti brez predhodnega obvestila uporabnikov. Odgovornost uporabnika je, da se seznani z vsemi morebitnimi spremembami in posodobitvami.

 

 

© 2017 - 2021 Autoanalitica, vse pravice pridržane.