Kaj nas čaka na slovenskem trgu osebnih vozil v letu 2019?

14.02.2019

Sekcija za osebna motorna vozila Trgovinske zbornice Slovenije je v januarju 2019 imela letni zbor, kjer je izvolila novo predsedstvo.

To vodstvo bo v letu 2019 pripravljalo mesečne podatke o prodaji vozil in sodelovalo z Evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

 

Problematika, ki jo bodo reševali s pomočjo državnih institucij, bo:

  • Izrabljena motorna vozila

Na tem področju sta bila leta 2017 sprejeta 2 zakona, ki sta rešila problematiko evidenc izrabljenih vozil. Zakon o motornih vozilih, ki izrabljeno vozilo izbriše iz registra registracij, in Zakon o uvedbi dajatve na odjavljeno vozilo, ki lastnike izrabljenih vozil prisili k razgradnji, sicer plačajo letno dajatev.

Sekcija za osebna motorna vozila Trgovinske zbornice Slovenije se bori, da bi vzpostavili pogodbeno razmerje, kjer bi lahko razgradnjo izrabljenih vozil opravljali obrati, ki imajo pooblastilo proizvajalca določene znamke vozil.

  • Davčna zakonodaja

Na davčnem področju se bodo dotaknili problematike v zvezi z davkom na motorna vozila (DMV). Namreč, s spremembo metodologije merjenja emisij CO2 pri proizvajalcih vozil (nova WLTP metoda) se lahko ob nespremenjenem Zakonu o DMV obdavčitev avtomobilov poveča za 200% do 500%. Sprememba lahko vpliva tudi na povečanje emisij, nezadovoljstvo in negotovost med kupci ter nižji davčni prihodek (DDV in DDPO).

Druga problematika davčne zakonodaje je uvoz okoljsko spornih rabljenih vozil. Slovenija ima dodatno obdavčena zgolj vozila, ki spadajo v rang EURO 4 in starejša. Sekcija za osebna motorna vozila predlaga razširitev pribitkov za vozila EURO 5 in EURO 6a, b in c, ter povišanje odstotka pribitka za vozila z nižjim emisijskim standardom od EURO 6c in določitev najnižje absolutne vrednosti davka za ta vozila.

Dotaknili se bodo tudi uvedbe električnih vozil, ki v Sloveniji zaostaja za planom. Električna vozila predstavljajo manj kot 1 % prodaje vseh novih vozil. Republika Slovenija ima dodatno obdavčitev na električna vozila, kar omejuje državo pri doseganju cilja deleža vozil na alternativni pogon.

Poleg tega se bo Sekcija zavzela za ukinitev začasno uvedenega DMV na vozila nad 2.500 ccm, ki zavira prodajo teh vozil.

Povzeli so, da mora ZDMV še naprej sistemsko preprečevati davčne utaje in potrebuje ustrezno prehodno obdobje za prilagoditev na sisteme (konfiguratorji, ceniki, obračuni davka, itd.).

 

Kaj nas še čaka v letu 2019 in kaj se obeta kupcem električnih vozil?

V letu 2019 bo aktualno merjenje emisij CO2 še vedno po metodi NEDC, a Sekcija že v drugi polovici leta v sodelovanju z MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) pripravlja osnutek nove uredbe in novega priročnika o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževanja zunanjega zraka s spremenjenimi vrednostmi.

Organizirali bodo brezplačen seminar za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju.

Podan je predlog spremembe Zakona o dohodnini, v poglavju o bonitetah za službena vozila. Pri 100% električnih službenih vozil bo predlagana ukinitev plačila bonitete, pri vozilu za priključni hibrid pa bi se zmanjšala na polovico.

 

Za vse dodatne informacije in novosti, ki bodo doprinesle k večjemu deležu električnih vozil in vozil na alternativni pogon na slovenskem trgu, ter rešitve pri sivi ekonomiji avtomobilov, si preberite na spletni strani: https://www.avto.info/Obvestila/34_Novo_predsedstvo_Sekcije_za_osebna_motorna_vozila_1/

© 2017 - 2020 Autoanalitica, vse pravice pridržane.