Ocenimo stanje vašega vozila.

  • objavite oceno na spletnem oglasniku
  • pridobite zaupanje kupcev
  • iztržite boljšo ceno
  • hitreje prodajte vozilo

Partnerji

Mehanik Leta
Euroservis
LUI

Kako deluje?

Ocena

Postopek

Izpolnite zahtevane podatke o vozilu.

Izpolnite zahtevane podatke o vozilu.

V roku 24 ur vam bomo potrdili termin in lokacijo pregleda, ter sporočili rok plačila.

V roku 24 ur vam bomo potrdili termin in lokacijo pregleda, ter sporočili rok plačila.

Na dan pregleda pripeljite vozilo k izbranemu izvajalcu pregleda.

Na dan pregleda pripeljite vozilo k izbranemu izvajalcu pregleda.

Prevzemite vozilo ob dogovorjenem času.

Prevzemite vozilo ob dogovorjenem času.

Oceno bomo izdelali najkasneje v roku 3 delovnih dni, jo objavili na spletni strani in vas o tem obvestili

Oceno bomo izdelali najkasneje v roku 3 delovnih dni, jo objavili na spletni strani in vas o tem obvestili

Podrobnosti o ceni
Cena pregleda in izdelave ocene, ter poročila znaša 139,00 EUR

Kako je sestavljena ocena?

Ocena vozila je sestavljena iz dodeljene ocene, ključnih ugotovitev in podrobnega poročila.

Vozilom dodelimo oceno od A+ do D, pri čemer A+ predstavlja najvišjo oceno.

Podrobno poročilo vsebuje opis vseh pregledanih točk vozila ter ugotovljene pomankljivosti.

Iz poročila je moč razbrati nujna ali predlagana popravila vozila.

Ocene so razumljive tako za povprečnega kupca vozil kot za strokovno poučene osebe.

© 2017 - 2019 Autoanalitica, vse pravice pridržane.